папонякоподобни птици

папонякоподобни птици

 

Папунякоподобните (Upupiformes) са разред средно големи и дребни птици. Човката е най-често дълга и тънка. Оперението е ярко и красиво, повечето видове имат голяма и добре развита качулка от пера на главата. Доскоро бяха включвани в разред Синявицоподобни. Има спорове в определянето на точния състав на разреда, но се счита, че включва 3 семейства, всяко с по един род. Общият брой на видовете е около 10–12.

 

 

Разпространение [редактиране]

Ареала им на разпространение включва Европа, Азия, Африка. Срещат се в умерените и тропични области. В България единственият представител на разреда е Папуняка.

Начин на живот и хранене [редактиране]

Хранят се предимно с животинска храна, насекоми, червеи, безгръбначни.

Размножаване [редактиране]

Повечето видове са моногамни, като двойките се запазват често за цял живот. Снасят от 2 до 15 яйца. Мъти предимно женската и често през това време мъжкия носи храна. Мътенето продължава 2–3 седмици. Малките се излюпват голи и безпомощни и родителите се грижат за тях. Напускат гнездото след 3–4 седмици.

Допълнителни сведения [редактиране]

В България Папуняка е защитен вид.

Списък на семействата [редактиране]

  • Разред Upupiformes — Папунякоподобни
    • Семейство Phoeniculidae — Дървесни папуняци
    • Семейство Rhinopomastidae — Дървесни папуняци
    • Семейство Upupidae — Папунякови