Карта на БългарияРепублика България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Бивша Югославска Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км — речни и 378 км — морски. Граница с Румъния - 470 км. речна граница, която следва течението на река Дунав, 136 км. сухоземна граница. Границата с Турция е 133 км. сухоземна и 126 км. речна. С Гърция има 429 км. сухоземна граница и 64 км. речна граница. Границата с Македония е само сухоземна и е дълга 156 км. Границата със Сърбия е дълга 350 км , като от нея 324 км. е сухоземна и 26 км. - речна граница. Площта на територията на България е 110 910 кв. км.
Пътната мрежа на България има дължина 36 720 км, а железопътната — 4 300 км.
Валутата е Лев(BGN), часовата зона CET+1

По данни на Националния статистически институт населението на България през 2005 е 7 720 000 души. В този брой са включени и голяма част от българските граждани, живеещи постоянно извън страната. Техният брой се оценява консервативно на около 700 000 души. Според преброяването от 2001 г., 83,9% от население на страната са българи, като двете най-големи малцинства са тези на турците (9,4%) и на ромите (4,7%).
Останалите 2% включват няколко по-малки малцинства, включително арменци, руснаци, румънци, украинци, гърци и евреи. 84,8% от населението говори български език, който е и официален. Гъстота на населението 70,3 д/кв. км.
Повечето българи са източноправославни (83,9%), 12,1% изповядват исляма, 1,7% са римокатолици, 0,8% — юдаизъм, а останалите 1,6% се полагат на протестанти и други.
България днес включва античната област Мизия и части от областите Македония и Тракия.
Югозападната част на страната е планинска, там се намира и най-високият връх на Балканския полуостров, връх Мусала (в планината Рила) - 2925 м.н.в. Планинската верига Стара планина (или Балкан) се простира от устието на р. Тимок до нос Емине, като разделя България на Северна и Южна части. Балканският полуостров носи името на тази планина.
В Югоизточна България релефът е планинско - хълмист. Там се намират планините Родопи и Сакар.

Главни реки са Дунав на север, и Струма и Марица в южната част.
Климатът е умеренo континентален (от 2000 до 2400 слънчеви часа годишно) с четири сезона: студена и понякога влажна зима със снеговалежи и средна температура от 0°C, топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято със средни температури 23°C и топла слънчева есен. Средната годишна температура е 10,5°C.