интересна информация

пеперуди

пеперуди
  Пеперудите (Lepidoptera) наричани още „Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са разред летящи насекоми. Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Често бива разделян на две групи (подразреди, инфраразреди, суперсемейства или по-рядко надсемейства според различните автори) обединяващи...

—————

земна атмосвера

земна атмосвера
Земна атмосфера се нарича въздушната обвивка на земното кълбо. Нейната маса е около 5,27.10^15т. Долният слой на атмосферата, чиято дебелина в умерените и полярни ширини е около 10-11км, се нарича тропосфера. В този случай важна роля играе топлинното излъчване от земната повърхност; главно в него...

—————

язовец

язовец
  Язовецът (Meles meles), наричан още борсук, е единственият вид от род Язовци (Meles) на семейство Порови (Mustelidae).     Общи сведения [редактиране] Тялото на язовеца е дълго до 90 см, покрито с груба козина — на главата бяла, на гърба сива, по краката черна. От муцуната през...

—————

папонякоподобни птици

папонякоподобни птици
  Папунякоподобните (Upupiformes) са разред средно големи и дребни птици. Човката е най-често дълга и тънка. Оперението е ярко и красиво, повечето видове имат голяма и добре развита качулка от пера на главата. Доскоро бяха включвани в разред Синявицоподобни. Има спорове в определянето на...

—————

пингвини

пингвини
  Пингвинови (Spheniscidae) е семейство птици от традиционния разред Пингвиноподобни, а според Sibley-Alquist разредът е Щъркелоподобни. Това са семейство нелетящи птици, обитаващи южното полукълбо. Те не живеят, противно на всеобщото разбиране, само в студен климат, като Антарктида. Три вида...

—————

домашни котки

домашни котки
  Котка е сборно название за по-дребните представители на семейство Котки (Felidae), но обикновено се разбира Домашната котка (Felis silvestris catus), като подвид произлязъл от Дивата котка. Котките живеят близо до хората от преди поне 3500 години (въпреки че не са изцяло опитомени както...

—————

котки

котки
  Котките (Felidae) са семейство Хищници, което обединява 40 съвременни вида произлезли от общ предшественик живял преди около 11 милиона години. Първите коткоподобни обаче се появяват още през Олигоцена, преди около 25 млн. години, като най-близкородствени с тях от съвременните хищници са...

—————

слонове

слонове
  Слоновете (Elephantidae) са семейство, отделено в специален разред наречен Хоботни (Proboscidea) от клас Бозайници. Известни са три вида: Степен слон, Горски слон (познати като Африкански слон) и Азиатски слон (известен и като Индийски слон). До настъпването на Ледената епоха са живеели и...

—————

делфини

делфини
  Анатомия [редактиране] Делфините имат издължено тяло с вретеновидна форма, приспособено за бързо плуване. Техен основен двигателен орган е раздвоената опашка видоизменена в опашен плавник. Предните им крайници представляват гръдни перки, служещи за управление, а задни крайници липсват, като...

—————

птици

птици
     Птиците съставят един много хомогенен и специализиран клас, който, заедно с този на влечугите, образува групата Sauropsida. Кожата им е общо взето тънка, лишена е от жлези (изключение прави локализираната в опашката мастна жлеза, секретът на която служи за импрегнация на перата)...

—————