кръговрата на водата

капка вода - миг живот

капка вода - миг живот
     Първото от природните богатства, които човек среща е водата.Тя е едно от условията за живот.Водата е неделим спътник от развитието на организмите. Някои растения и животни живеят във водните басейни. За тях водата е и среда на живот. Организмите се развиват добре само,...

—————