озонова дупка (2)

озонова дупка (2)

 

Дупката в озоновия слой около Земята, която се появява по това време всяка година, отново се отвори, показват сателитни снимки на Европейската космическа агенция.
Данните са събрани от "Енвисат" - сателит, изстрелян през 2002 г. за наблюдения на Земята. Те показват, че тази година озоновата дупка се е появила в началото на септември, т.е. около 2 седмици по-късно от миналата година. Периодът обаче е типичният за последните 10 години. Неговото начало зависи от климата.
Озоновата дупка обикновено остава до ноември или декември. Тогава увеличаващата се температура води до отслабване на ветровете около Южния полюс и бедния на озон въздух в пръстена се смесва с богатия на озон въздух извън него.
Озоновият слой на стратосферата защитава живота на Земята от вредната ултравиолетова радиация. Неговото изтъняване е причинено от замърсяването на атмосферата с индустриални химикали като хлора от широко използваните преди в аерозолите хлорофлуоровъглероди.
Очаква се озоновата дупка да продължи да се появява. През зимата в южното полукълбо силните ветрове разделят атмосферните маси над Антарктика от по-високите въздушни слоеве. Температурите падат много и студът и тъмнината са благоприятни за образуване на полярни стратосферни облаци, които съдържат хлор. С настъпването на полярната пролет, под въздействието на слънчевата светлина хлорът разгражда озона до кислород. Една единствена молекула хлор може да разгради хиляди озонови молекули.