Световен океан

Колко океана има?

Колко океана има?
  В действителност има само един океан, защото всички океани са свързани и образуват едно голямо водно цяло. То покрива над 70 процента от повърхността на земята. Учените, наречени географици, разделили тази обширна област от вода на пет океана и ги нарекли Атлантически, Тихий, Индийски,...

—————

световен океан

световен океан
   Световен океан е общото название на непрекъсната водна обвивка на Земята, включваща всички океани и морета, свързани помежду си пряко или чрез протоци. Световният океан е част от хидросферата на Земята. Водата в Световния океан е с голяма топлоемност. Поемайки голяма част от топлината...

—————