земна атмосвера

земна атмосвера

Земна атмосфера се нарича въздушната обвивка на земното кълбо. Нейната маса е около 5,27.10^15т.

Долният слой на атмосферата, чиято дебелина в умерените и полярни ширини е около 10-11км, се нарича тропосфера. В този случай важна роля играе топлинното излъчване от земната повърхност; главно в него се разиграват променливите явления на времето, създават се възходящи и низхдящи въздушни потоци, формират се облаците. Над тропосферата се намира почти винаги безоблачната и по-спокойна стратосфера, която се простира до височина 40км. Атмосферният слой от 40км до 80км се нарича мезосфера, а над 80км – йоносфера. В границите на първите 5,5км височина е съсредоточена приблизително 50% от цялата маса на атмосферния въздух; в границите до 10% височина – около 75% и в границите до 20км – 94%

 

Състав на сухия въздух

Състав на сухия въздух (по обем) в %

  • Азот.............................................78,09
  • Кислород......................................20,95
  • Аргон.............................................0,93
  • Въглроден двуокис........................0,03
  • Неон...........................................0,0018
  • Хелий......................................0,000524
  • Криптон......................................0,0001
  • Водород...................................0,00005
  • Ксенон....................................0,000008
  • Озон.......................................0,000001

Атмосферата упражнява с теглото си еднакво налягане върху тялото от всички страни (Закон на Паскал). С увеличаване на височината атмосферното налягане намалява. Атмосферното налягане при морското равнище се нарична нормално, ако то уравновесява вертикален живачен стълб с височина 760мм.