азот

 

Азотът (на латински: Nitrogenium) е химичен елемент. Означава се с буквата N и е открит през 1772 г. Намира се в група, във втори период. Той има пореден номер Z = 7. Названието 'азот' идва от гръцки и означава „безжизнен“.


 

Характеристика [редактиране]

В ядрото си азотът има седем протона. Седемте електрона в електронната му обвивка са разположени в два електронни слоя. Съответно - два и пет. Молекулите на азота са двуатомни и неполярни. Между тях действат много слаби сили на привличане. В молекулата на азота атомите са свързани с много здрава тройна ковалентна химична връзка. Свободните атоми азот имат голяма химична активност.

Азотът е бил получен през XVIII в от няколко учени,но откриването му се свързва с имената на К.Шееле и Х.Кавендиш.Наименованието му произлиза от гръцката дума “азоос”,която означава безжизнен.Около 79% от атмосферния въздух е азот.Под формата на нитрати той се среща и в литосферата.Такива са чилската селитра (NaNO3),обикновена селитра (KNO3) и др.Като главна съставна част на белтъците влиза в състава на растениятя и животните Около 0,03% от атомите на земната кора са на азота.


-Получаване и Употреба: 1) Азотът се получава чрез постепенно изпаряване на втечнен въздух.

2) Голямо количество азот се използва за получаване на амоняк,на азотна к-на,на азотни торове и на взривни в-ва.

-Любопитни факти:

1) Азотът образува нитриди и с някои неметали,например сярата.През 70-те години на миналия век (1975г) химици от Пенсилванския университет успели да получат високо молекулно съединение от нитрид,което притежава св-та на метал.Той е ковък и слабо провежда ел.ток. 2) Учени успели за повече от година да запазят в среда от течен азот при температура -197 C извадени зъби.При това зъбната тъкан се запазва.След това при размразяване зъбите могат да се имплантират (присадят) и да продължат да изпълняват ф-циите си. 3) При температура -197 C в среда от течен азот берилият придобива 3,5 пъти по-голяма специфична ел.проводимост от медта.