глобално затопляне (парников ефект)

същност на парниковия ефект

  Общото определение за парников ефект е: механизмът, предизвикващ повишаване на температурата на земната повърхност и долните части на атмосферата. Причината за този ефект е различната прозрачност на въздушните слоеве към слънчевата светлина и топлинното излъчване на Земята. Ако планетата...

—————