черно земни почви

Черноземни почви

Черноземни почви
  Черноземите са плодородни и обработваеми почви. В България те са разпространени в северната и част от юго-източна България граничат на север с Дунав, а на юг със сивите горски почви. Общата им площ в страната е около 23 млн. дка, от които около 85% са обработваеми. Черноземните почви са...

—————